Kontrolling szótár

Kontrolling:

Olyan vállalat irányítási tevékenység, ami kiterjed a vállalati célok meghatározására, az információk folyamatos beszerzésére és feldolgozására döntés előkészítés céljára. Feladata az ellenőrzési funkció gyakorlása, vállalati célok, tervek állandó figyelése és az eredmények ellenőrzésével az eltérések vizsgálata.

Költségstruktúra:

Megmutatja, hogy a vállalkozás költségei típusonként hogyan oszlanak meg. Minél alacsonyabb a fix költség a bevételekhez képest, annál kedvezőbb.

Átlagos fedezeti hányad:

Átlagosan mekkora a haszon a tevékenység közvetlen költségein (pl. gyártásnál ilyen az anyagköltség). Kritikus információ – a vállalkozás alapvető jövedelemteremtő képességét mutatja meg. Minél magasabb az átlagos fedezeti hányad értéke, annál kedvezőbb.

Árbevétel – működési eredmény:

Azt mutatja meg, hogy bevételből a működés mennyi hasznot termel (%-ban kifejezve). Minél magasabb az érték, annál kedvezőbb.

Tőke – működési eredmény:

Megmutatja, hogy a működés mennyi eredményt termel a befektetéshez viszonyítva. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Tőke – mérleg szerinti eredmény:

Megmutatja, hogy mekkora a vállalkozásnál maradó eredmény a befektetéshez viszonyítva. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Bérarányos működési
eredmény:

Az mutatja meg, hogy mekkora működési eredmény érhető el a bérköltségekhez viszonyítva. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Eszközarányos adó előtti eredmény:

Megmutatja, hogy mekkora adózás előtti eredmény érhető el a vállalkozás eszközeivel. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Eszközarányos megtérülés:

Az mutatja meg, hogy mekkora adózott eredmény érhető el a vállalkozás eszközeivel. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Erőforrás-arányos megtérülés:

Megmutatja, hogy mekkora adózott eredmény érhető el a vállalkozás erőforrásaival (tőke + munka %-ban). Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbb.

Forgóeszközök szintje:

Megmutatja, hogy a vállalkozás rövid lejáratú eszközeinek részaránya mekkora az összeshez képest. Minél magasabb, annál gyorsabb a befektetések megtérülése. Egy magas forgóeszköz arány arra utal, hogy hogy a vállalkozás nagyon likvid és konzervatív finanszírozású.

Vevők kintlevőségi ideje:

Megmutatja, hogy átlagosan hány napon belül fizetnek a vevők. Értelemszerűen minél magasabb ez az érték, annál kedvezőtlenebb a cég számára.

Szállítók kintlevőségi ideje:

Azt mutatja meg, hogy átlagosan hány napon belül kell fizetni a szállítóknak. Minél magasabb ennek az értéke, annál kedvezőbb, annál tovább használható mások pénze.

Finanszírozási ciklus:

Azt mutatja meg, hogy átlagosan hány napi tevékenységet kell a vállalkozónak finanszíroznia. Minél alacsonyabb ez a szám, annál kedvezőbb a vállalkozásra nézve.

Nettó forgótőke:

Megmutatja, hogy lejárat szempontjából mennyire kedvező a finanszírozás. Minél magasabb ez a szám, annál kedvezőbb a vállalkozás tekintetében, annál később kell mások pénzét visszaadni.

Tőkeerősség:

Megmutatja, hogy az összes finanszírozásból mekkora a saját tőke része. Minél magasabb, annál biztonságosabb – de nem biztos, hogy olcsóbb – a finanszírozás. A magas szám erős pénzügyi stabilitást jelent, ugyanakkor mindig kérdés, hogy a vállalkozás hozza-e a tőkétől elvárt hozamot.

Likviditási mutató:

Megmutatja, hogy a rövid lejáratú fizetési kötelezettségeket milyen arányban fedezik gyorsan „pénzzé tehető” eszközök. Minél magasabb ez a viszonyszám, annál biztonságosabb a vállalkozás finanszírozása.

Likviditási gyorsráta:

Az arányszám megmutatja, hogy a rövid lejáratú fizetési kötelezettségeket milyen arányban fedezik a leggyorsabban „pénzzé tehető” eszközök. Minél magasabb, annál biztonságosabb a vállalkozás finanszírozása.

Pénzhányad:

Megmutatja, hogy a rövid lejáratú fizetési kötelezettségeket milyen arányban fedezik pénzeszközök (bank + kp.). Minél magasabb, annál biztonságosabb a vállalkozás finanszírozása.

i-Assist szolgáltatás:

Kibővített, intelligens virtuális asszisztencia, melynek során egy kontrolleri tapasztalattal és magas szintű Excel tudással bíró virtuális asszisztens nemcsak összegyűjti, rendszerezi és rögzíti a számlák, dokumentumok tartalmát, de össze is veti őket egymással. A szakember olyan információkkal szolgál a cégvezető számára, melyből megtudható, hogy a cég által folytatott tevékenység a mindenkori gyakorlat folytatásával meddig marad sikeres, hogy beszerzési forrásai, árképzése valóban a korábban kitűzött célok elérését szolgálja-e.

Önnek is segíthetünk?

Telefonszáma megadásával kérjen visszahívást, tegye fel kérdéseit és Önnek is segíteni fogunk egy átláthatóbb, eredményesebb céget vezetni.