fbpx

Sikeres generációváltás kontroller segítségével

A cégek jelentős százalékában a generációváltás kérdése napi szintű kihívást jelent, melynek eredményes levezetése külső, objektív segítség nélkül csak ritkán valósul meg. Egy ilyen szakértő segítség lehet egy külsős kontroller igénybevétele.

Magyarországon közel 110 ezer olyan vállalkozás van, ahol a tulajdonosok és az ügyvezetők között rokoni kapcsolat áll. Ezek között rengeteg az olyan cég, melyek a 90-es évek környékén jöttek létre az akkor 30-40 éves cégalapítók „gyermekeként”. A megfogalmazás nem véletlen: a mára 60 év feletti tulajdonosok – akik még többnyire aktívan részesei a munkafolyamatoknak – sok esetben életük fő műveként tekintenek az általuk létrehozott vállalkozásra és ennek megfelelően nagyon nehezen is engedik el annak irányítását.

Az elmúlt évtizedekben a technológia, az üzleti modellek, a digitalizáció, a vásárlói szokások stb. oly sebesen és oly nagy mértékben változtak, hogy azt az ilyen típusú vállalkozások csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudták követni. Gyakran tapasztalható, hogy az a cégvezető, aki 25-30 éven át a legjobb kereskedő vénával bíró szakemberként tevékenykedett a vállalkozás élén, nem tudott (és talán nem is látta fontosnak) lépést tartani pl. a könyvelésben a gyártási technológiák, vagy a folyamatszervezés terén megjelent új trendekkel. A céget érzésből vezette, döntéseit is emocionális alapon hozta meg. A legnagyobb gond, hogy legtöbb esetben az új generációnak nincs lehetősége és kellő mozgástere az újítások bevezetésére és ők maguk sem kapnak megfelelő döntési jogköröket, ezáltal egy idő után teljesen elveszíthetik motivációjukat arra, hogy a családi, egykor jól működő céget vezessék az elkövetkező években.

Mindez gyakori ugyan, de nem szükségszerű, hogy a folyamat rosszul végződjék. Nem kell minden tulajdonosnak azok közé tartoznia, akik az évtizedek alatt felépített vállalkozást megfelelő utódlás biztosítása híján kénytelenek legyenek eladni vagy netán felszámolni.

Fontos tudni, hogy egy jól levezényelt generációváltás több évet is igénybe vesz. Ennyi idő legtöbbször kell ahhoz, hogy a korábbi vezetés átadja a stafétát, az új, fiatal generáció pedig a folyamatokra kellő rálátást szerezve felelős döntéseket tudjon hozni.

Ezt a folyamatot tudja nagyban segíteni és gyorsítani, ha a cég szakértő kontroller bevonásával vezényli le mindezt.

De miben is tud segíteni egy kontroller?

1, A kezdeti időszakban egy olyan átfogó elemzést készít a cégről, mely pontosan megmutatja, hol tart a cég az adott pillanatban, hogyan működik a gyártás/termelés/értékesítés/stb. folyamata, illetve mely kontrollok és szervezeti elvek szabályozzák ezeket, és hogy melyek hiányoznak. Amennyiben ezek hiányosságokat mutatnak, arról is képet ad és elmondja, hogy jól szervezett nagyvállalati környezetben ezek hogyan működnek optimálisan, azaz mi lenne az etalon a vállalkozás számára. Megmutatja a jelenlegi kiindulópontot és megmutatja a profitabilitás helyes útját az új vezetés számára.

2, A kontroller tényekkel és számokkal dolgozik, nem érzelmekkel. Az általa készített kimutatások objektív vizsgálatok eredményei, mellyel – mint mindennel – persze lehet, de nem igazán érdemes vitatkozni. A megbeszélések során mintegy közvetítőként tud működni az idősebb és a fiatal vezető generáció között, hisz egy esetleges átadás-átvétel alatt történt eredményromlás okait világosan a felek elé tudja tárni pusztán a cég számainak és folyamatainak elemzése által. Sok esetben tapasztalható, hogy a külső szakértői véleményt sokkal inkább elfogadják a felek, mint a ki-ki saját olvasata szerinti eredményeket, ezzel pedig nagy mennyiségű konfliktust lehet kiküszöbölni – és nem utolsósorban számottevő időt lehet megtakarítani.

3, A folyamatok feltérképezését követően a kontroller fel tudja tárni azok esetleges problémáit, de emellett azt is meg tudja mondani, milyen szakember bevonásával lehetne azokat megoldani. Egy nem éppen optimálisan működő gyártósor hibáinak kiküszöbölésére például ajánlani tud egy olyan szakembert, aki akár néhány napnyi elemző munkát követően jelentős megtakarítási módosításokra tud javaslatot tenni. (ha már itt tartunk: a folyamatszabályozásban rejlő milliókat érő megtakarítási lehetőségeket a hazai KKV-k ma nemcsak, hogy nem aknázzák ki, de sokuk még csak nem is sejti, hogy ilyen egyáltalán létezik)

3+1, Ha az új cégvezető feltett szándéka, hogy sikeresen működtesse a vállalkozást, akkor nagyban megkönnyíti saját helyzetét azzal, ha egy kontrollerrel együttműködve veszi fel a fonalat. A szakértő lesz az, aki a számok és folyamatok szempontjából a hátteret biztosítja. Általa az ügyvezető havi rendszerességgel képet kap arról, hogy az adott hónapban volt-e kedvezőtlen eltérés a tervhez képest, ha igen, mi okozta ezt és mit kell tenni azért, hogy ez ne csak, hogy javuljon, de lehetőség szerint többé ne is forduljon elő. Olyan információkat és javaslatokat kap, melyek nagyban megkönnyítik számára a döntéshozatalt. és biztosítják, hogy a vállalkozás elérje a kitűzött üzleti céljait.

Ahhoz, hogy egy élet munkája életképes és jövedelmező módon maradjon fenn az utókor számára, lényeges lehet a fentieket figyelembe venni és a generációváltás folyamatához szakértő segítséget kérni. Hosszú távon mindenképpen megtérülő lépés a leköszönő és az újonnan érkező vezetőség számára egyaránt.

Kapcsolat

Telefonszáma megadásával kérjen visszahívást, tegye fel kérdéseit és Önnek is segíteni fogunk egy átláthatóbb, eredményesebb céget vezetni.